De nome Carcamán, de apelido...

Esfuracando pola rede en busca de información coma ratos de biblioteca famentos de roer papel, demos atopado certa informacion la mar de interesante (como APELIDOSGALICIA ou unha interesantísima páxina da USC ou ben na Wikipedia...), que nos viñeron coma anel ó dedo, por nos dotaren da precisa información prá preparación deste traballo que queriamos facer sobre os apelidos mais relevantes polo número de propietarios de candanseu déles na nosa Arousa. Un traballo có que non pretendemos ren, mais que proveer ó leitor duns dados que na meirande parte dos casos vánlle resultar curiosos. Ó mellor ides atopar algúns curmáns en sitios de Galiza onde nunca pensáchedes que habería xente có vóso apelido, ou cecais vos asombre algunha curiosidade da súa orixe ou do significado, onde seguro que haberá sorpresas.

Estamos certos de que vos resultará interesante e divertido igual que nos resultou a nós, así que xa podedes empezar a buscar por si algún dos apelidos da vosa familia está no medio da colección, como ocorrerá no 99% dos casos, e se non é así, e esquencemos algún dos mais relevantes, que pode ser, xa nos estades informando para engadilo neste particular top-25 dos apelidos mais populares do noso Concello, o que por anticipado vos agradecemos.

A cifra ó carón do apelido representa a porcentaxe sobre o total dos apelidos dos veciños (sexa o primeiro, o segundo, ou ambolos-dous) extraídos dos derradeiros censos do Concello da Illa de Arousa. DIOS
8,10%

(Etimoloxía : Do latín Deus. 1. Ser supremo, criador e conservador do Universo. 2. Calquera deidade.
Apelido recurrente en Galicia, e por riba de todo, moi característico dos concellos do noso entorno, si ben na Arousa é o mais definitorio da poboación.
É de supor que o de Xunqueira de Espadañedo non debe ter moito que ver có noso...
OTERO
5,83%

Está relaccionado cos apelidos Oteros, Outeiro, Outerelo, Outeriño. A partires de 1730 só aparecia a forma castelanizada. É posibelmente o apelido que máis deturpacións ten sufrido no território galego.
SUÁREZ
4,18%

Suárez é un apelido patronímico derivado do nome "Suaro" ou "Suero". Do baixo latín Suerius, de sueor, variante de sutor "o que cose", "sapateiro". Interesante a distribución xeográfica, cun claro predominio na Costa da Morte, para pegar un "pequeno saltiño" ata a Illa de Arousa, o lugar onde mais relevancia tén de toda Galiza, có 4,18% da poboación do municipio.
CORES
3,86%

No libro Os nomes da terra, Topónimos galegos de Fernando Cabeza Quiles na páxina 151, dise falando do topónimo CURES: "Todos estes nomes de lugar, e alguns parecidos, como, por exemplo, Cores, deben provir da base preindouropea cor, "pedra", que tamén está presente en moitos topónimos empezados por cor, como Coroso, Corrubedo e un longo etc."
GARCÍA
3,73%

García e un apelido patronímico de orixe vasco moi espallado pola península ibérica e por América. Nace de Hartza, Artza, Hartze, Harze, que quere dicir OSO.
RIAL
3,72%

Unha versión dí que provén de "Real", outra que ten a orixe na palabra Ría, ou Río, que semella a mais verosímil. Cecais un sitio onde se unen varios ríos. Independentemente disto tamén hai topónimos con ése nome, e en moitos casos seguro que o apelido ten unha orixe toponímica.
FERNÁNDEZ
3,29%

Fernández e mais Hernández teñen a súa orixe no nome propio Ferrán, que significa "esforzado guerreiro", derivación da palabra céltica "Har" traducida por "guerra", e "poder".
IGLESIAS
2,67%

Alvar de la Iglesia, que foi un valeroso guerreiro que participou na reconquista de León no ano 725 pudo ser o berce deste apelido. É un apelido característico do territorio galego e as áreas limítrofes, pero naceu xa coa forma castelá e o seu uso data de época relativamente recente, pois non se rexistra no Catastro de Ensenada (1753), cando na actualidade ocupa en Galicia, significativamente, o lugar duodécimo por orde de frecuencias.
VÁZQUEZ
2,67%

É o patronímico do nome persoal Vasco, forma galega e portuguesa correspondente ó castelán Velasco. É certo que hai Vázquez espallados por toda a Península, pero a súa orixe remota é por forza galega. Xa nin sequera galega e portuguesa, pois a solución portuguesa correspondente adoita ser sen sufixo.
OUBIÑA
2,45%

Si ben algúns atribúenlle diversos significados, o que sabemos con certeza é o seu vencello coa parroquia Cambadesa homónima. A orixe etimolóxica é "Rio frío" en clara referencia ó río Umia.
NIETO
2,38%

Relatan algunhas crónicas que seica o primeiro en se apelidar así foi un neto do Rei de León, e porque estaba vivindo no pazo do Rei decían, "éste é o neto do Rei", e así quedou este nome e apelido ós seus descendentes.
PAZ
2,22%

Está relaccionado cos apelidos Paas, Páes, Páez, Páis. O apelido Paz non contén o substantivo común paz, como aparenta, senón que é unha das variantes do patronímico formado do nome persoal galego Paio. Deste nome, que tivo extraordinaria difusión na Galicia medieval a partir do culto do santo galego así chamado, proceden os patronímicos Páez, Pais e Paz. Da coma orixe o nome "Pelagio" para os apelidos PAEZ (gallego), PAYO (gallego), PELA (leonés), PELAEZ (Asturias), PELAYET (catalán) e PELAYO (castellano).
RODRIGUEZ
2,20%

Apelido patronímino orixinario do antigo Reino de León onde é un dos mais frecuentes entre a súa poboación. A súa orixe remóntase á idade media, probablemente anterior ó século XI, e significa "filo de Rodrigo" ou "Rodericus", nome de orixe xermánico latinizado como "Roderici".
ALLO
1,83%

Está relaccionado cos apelidos Aller, Alleres, Allones, Allu, Allé, Allón. En Galiza distribúese na práctica totalidade entre as provincias da Coruña e Pontevedra, sendo a Illa de Arousa onde mais relevancia tén de tódolos concellos.
CHAVES
1,81%

É de ascendencia portuguesa, onde sempre foi moi estimada esta estirpe á que tiñan por moi antiga e rancia nobleza. Unha parte pasou a España onde se estendeu, nunha parte grande por Andalucia e Estremadura. En Galiza concéntrase principalmente polas beiras da nosa Ría.
GONZÁLEZ
1,58%

Apelido de orixe patronímica que deriva do nome común Gonzalo, moi común durante toda a idade media. Orixinalmente deriva da raíz xermánica "Gunda": loita, contenda, e do sufixo "Elf", indicativo dunha das figuras da mitoloxía escandinava, os "Elfos". Trouxérono á península os visigodos. Significa "esprito da guerra". En latín era Gundisalvo, do xenitivo Gundisalvi, derivando logo a GONZALEZ.
SEÑORANS
1,52%

O pazo de Señoráns, ou mellor dito os pazos (porque hai dous) están sitos na freguesia de Santa Maria de Paradela (Meis). O apelido colle o nome do lugar de Señoráns e pola zona hai moita xente que leva este apelido.
VIDAL
1,27%

É un apelido patronímico, derivado do nome de varios santos. Ten a orixe no latín "Vitalis" (o que tén vida, san). Orixinario de Aragón, tivo tamén casas solares en Galicia, entre outras zonas da península. Por mor da emigración, tamén pasou a Puerto Rico, Cuba e Arxentina.
PATÓN
1,14%

Un dos apelidos mais xenuinos da nosa Illa, pois polo mapa da USC só aparece no noso concello e mais no de Ribeira, aínda que neste último con escasísima relevancia. Patóns non hai moitos, pero os que hai están case todos na Arousa. Tampouco atopamos ren da orixe do nome.


Como diciamos mais arriba, sospeitamos que nos esquenceu algún dos mais relevantes, polo que, si algún de vós descobre algunha carencia neste senso, sería estupendo incorporalo a esta listaxe.

Ou si acaso queredes aportar algunha definición interesante nalgún dos apelidos xa expostos tamén poderíamo-lo facer, só pedimos que veñan a ser curiosas, ou divertidas, ou surprendentes, pois non pretendemos nesta entrada facer un estudio xenealóxico nin heráldico nin de rigor científico ou histórico ningún, para iso xa hai información dabondo pola rede.

Agardamos polas posibles achegas...
6 comentarios:

 1. Anónimo3/5/14 16:21

  Falta Lojo, Dacosta, Gonzalez

  ResponderEliminar
 2. Parece-me que uma origem plausível para o apelido 'Patón' seria o anglo-escocês 'Patton'. Muito interessante este recolha, já agora. :-)

  ResponderEliminar
 3. Uma origem possível, e parece-me que provável, para 'Patom' seria o anglo-escocês 'Patton', parece que originado no nome 'Patrick', como forma reduzida 'Pat', mais um sufixo de 'son', quer dizer, 'filho de Patrick'. Já agora, muito interessante trabalho. :-)

  ResponderEliminar
 4. falta guillan dacosta gomez

  ResponderEliminar
 5. O apelido Iglesias no catastro de Ensenada aparece como de la iglesia.

  ResponderEliminar
 6. DIZ - 103 persoas - 1,0575%
  CASTRO - 92 persoas - 0,9446%
  LOJO - 86 persoas - 0,8830%
  DACOSTA - 79 persoas - 0,8111%

  ResponderEliminar

>>> Pódeste expresar libremente, só limitaremos o conteúdo ó obrigatório respecto que todos nos merecemos.