A Illa propiedade do CleroEnrique III


Como o prometido é débeda, imos encetar as Historias Carcamanas con ésta que de seguido relatamos, que conta nada menos que seis séculos, e que dalgún xeito nos achega un pouquiño a aquela Illa de Arousa medieval que non era mais que unha aldeíña con probablemente menos de cen habitantes que malvivían có que a Igrexa tiña a bén deixarlle nos piornos, e que habitaban no que hoxe ven sendo o rueiro da Torre.

Nos anos do troco dos séculos XIV ó XV, prodúcese un feito que afecta á nosa Illa, e que hai que situar no contexto das loitas mais ou menos “discretas” que mantiñan entre Nobreza e Clero, que eran os poderes estamentais da época, utilizando uns e outros ditas trapuxas coas que tentaban influír nas decisións do Rei para que éste lles outorguase posesións, concesións e privilexios cós que confirmaran ou aínda aumentaran o poder e riquezas que xa ostentaban.


Falamos do ano 1.402, e hai que ter en conta que só sesenta anos despois produciríase o Levantamento dos Irmandiños en toda Galicia, primeira revolución social acontecida en Europa provocada precisamente polos incesantes abusos cometidos por Nobreza e Clero coas clases mais baixas, e da que nunha próxima ocasión agardamos contar algo sobre o xeito en que lle afectou á nosa Illa.

O personaxe que nos ocupa hoxe é o que nesas datas era o Bispo de Santiago, chamado Lópe de Mendoza, que naceu en Sevilla alá polo ano 1363, escollendo a carreira eclesiástica para se converter primeiro en Bispo de Mondoñedo (1393), e chegar a Arcebispo de Compostela no ano 1.400 ata o seu pasamento no 1.445.

No seu mandato, tivo como un dos obxectivos primordiales precisamente evitar que a Nobreza aumentase o seu poder á costa do Clero, e tentou sacar á Igrexa da súa “pobreza” e do caos no que se atopaba o patrimonio désta polos manexos e influencias dos nobres. Tivo grandes enfrontamentos con D. Fradique de Trastámara, Señor de Lemos, sendo nomeado arcebispo polo Rei Enrique III, precisamente para diminuír o poder acumulado en Galicia polo Conde de Trastamara.

No que atinxe ós nosos antepasados Carcamáns, figuraba daquela entre as posesións da Igrexa, o “Coto et insula darouça”, da que os nobres da época querían apropiarse para explotar e beneficiarse da súa economía e industria, polo que o Bispo Lope de Mendoza, previos os manexos e intrigas cortesans das que antes falabamos, consegue do Rei a emisión dunha cédula real en Sevilla o 21 de maio de 1.402, truncando deste xeito toda esperanza que pudera albergar a Nobreza con respeito á nosa Illa, que quedará definitivamente ligada ó poder da Igrexa.

Extraemos este parágrafo do mencionado documento:

 • “Para que al R, Monasterio de San Martín de Santiago se le mantenga en la posesión de la isla y Coto de Aroza, y de salar los Pescados con la obligación de tomar la sal de los Alfolies Reales y conducir libremente por la mar para donde quisieren. En la forma que lo había sido concedido por el S. Rey D. Alfonso XI su Bisabuelo, confirmado por el S. Rey D. Enrique II su Abuelo, por S. D. Juan I su Padre. Año de 1402”
(Arquivo histórico nacional // Caja 2 Pieza 43 // Monasterio de San Martin - Cédula Real del S. Rey D. Enrique III)
Xa viña esta prebenda real nada menos que dende o bisabó do Rei Enrique III có cal nos remontaríamos ata o século XIII aproximadamente. Resulta curioso cando menos, que ó mesmo tempo que se lle reafirma a posesión da terra e da súa industria, (a Illa pertence a Igrexa dende a doazón do Rei Afonso II de Galicia (791-842) tamén se obriga á mesma ó aprovisionamento do sal propiedade da Casa Real para os traballos de salazón do peixe. Vamos, que aquí ninguén “daba puntada sen fío”.

E a xeito de ilustración reproducimos dita cédula coa súa transcrición:


Don Enrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevylla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del Argarbe, de Algezira et Señor de Vizcaya et de Molina. A vos, don Lope de Mendoça, arçobispo de Santiago et a vos, el conde don Rodrigo mi primo, et Diego Peres Sarmiento, mi adelantado mayor en el reino de Gallizia, et a todos los otros …. , …. , jueces, justiçias, …. , algunos quales et otros oficiales quales quer del dicho reino de Gallizia, et agora ion o serán de aquí adelante, et a qualquer o a quales quer de vos que esta mi carta vierais o el …. della signado de …. público, salud et gracia. Sepades …. et convento del monasterio de San Martin …. de fuera de la çiudadat de Santiago, se me enviaron …. et dicen que de …. memoria de omes …. et …. siempre el dicho monasterio …. et ha estado et está en tenencia et posesión paçifica del su coto e insula Arouça que pudiesen salar sus pescados et sardinas et sacarlos et cargarlos por mar pada donde queresen que non tomasen la dicha sal de oto parte alguna, salvo de los alfolíes de los reys mis anteçesores e esto mesmo de los mis alfolíes según dicen que …. larga …. es contenido en el privylegio que les fue dado por el rey don Alfonso mi visavuelo, confirmado del reu don Enrrique mi abuelo et del rey don Juan mi padre et mi Señor que Dios perdone …. del queal dicen que an estado et están en esta mesma posesión …. del dicho monasterio et dicen que agora …. algunos …. et escuderos et otras personas poderosas por les facer mal et …. que se queren entrometer desapoderar de la dicha tenencia et posesión non aviendo razón ni derecho por …. en lo qual dizen que …. que …. …. grande …. et …. et podieranme por merçed que les permese su …. de remedio de derecho et nuestro pos leían, pas que vos mando que …. el dicho monasterio a estado et está en tenencia e posesión paçifica según dicho …. non desaporedes nin consendades desapoderan de dicha tenencia et posesión paçifica …. por primera ….demandar, et oydos, et …. por derecho por …. et como deven. Et non fagades ende por alguna …. so pena de mi merçed et de doce mil maravedíes a cada uno para la mi ….. Et de más por qual ques o quales por quen …. mando al …. a vos esta mi carta mostrase a su otro lado, segundo como decho es que vos enplase que parezcades ante mi …. sea del día que vos emplazare a treinta días primeros so la dicha pena …. por queal razón ende cumplides mi mandado …. esta mi carta o su otro lado signado como dicho es vos fuera mostrado, mandado por la dicha …. público que para esto fuese llamado que lo de …. signado con su signo por que nonn sepa eu como cumplides mi mandado. Dado en la muy noble çiudat de Sevylla, veynte un días de março, año del nacimiento del nuestro salvador Ihesú Cristo de mille et quetroçientos et dos años. Los dotores …. et …. oidores de la abdiencia de nuestro Señor El Rey


Esta transcrición, témola grazas ao traballo de Araceli Guillán, nos non fomos quen de completala. Cremos, que aínda co que falta, enténdese ben a mensaxe do Rei Enrique III. Se alguén é capaz de completar os ocos (....) , non tardedes en comunicarnolo por medio dos comentarios...4 comentarios:

 1. Anónimo2/8/12 10:43

  sosioooooo a por todas

  ResponderEliminar
 2. Sinceramente me parece un trabajazo fenomenal! Yo llevo 34 años veraneando en A Illa y ya la siento como algo propio, me alegra poder documentarme de manera agradable y clara. Enhorabuena y ánimo que sé que no es un trabajo fácil!

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Tentamos achegar a nósa Illa a todos, ós de dentro e tamén ós de fóra. Graciñas polo agarimoso comentario.

   Eliminar
 3. aljo vai mal na biblioteca ollo alcalde

  ResponderEliminar

>>> Pódeste expresar libremente, só limitaremos o conteúdo ó obrigatório respecto que todos nos merecemos.